Misdrijven in Amersfoort

Indien u beschuldigd wordt van het plegen van een strafbaar feit, doet u er verstandig aan een advocaat in te schakelen. Een strafzaak kan grote consequenties hebben en een deskundige strafrechtadvocaat kan het verschil maken. Indien u in aanraking bent gekomen met politie en justitie, kunnen onze betrouwbare advocaten uw rechten verdedigen. In Nederland heeft iedereen recht op een advocaat, ook als u dit niet kunt betalen.

Naast deskundige juridische begeleiding van van ons advocatenteam uit Amersfoort is er volop aandacht voor u en bepleiten we iedere zaak op eigen wijze met oog voor waar het in de zaak om draait.

Juridische hulp bij misdrijven

Er bestaan verschillende soorten strafbare feiten: misdrijven en overtredingen. Een overtreding is een licht vergrijp. Voorbeelden hiervan zijn wildplassen of openbaar dronkenschap. Misdrijven zijn vergrijpen van ernstiger aard. Het gaat bij misdrijven om zaken als verkrachting, het plegen van een overval, moord of doodslag. Een overtreding wordt meestal afgehandeld door de politie, die een boete oplegt. Misdrijven worden voor de rechter in een strafzaak afgehandeld. Hier kan een boete, werkstraf of gevangenisstraf op volgen. Wordt u verdacht van het plegen van een misdrijf? Schakel dan in Amersfoort of in de omgeving van Amersfoort ons betrokken advocatenkantoor in.